Manga

Colección actualizada 17/01/2017
Series terminadas
* Dragon Ball [Ultimate Edition] - Akira Toriyama (#01 - #34)
* I Am A Hero - Kengo Hanazawa (#01 - #22)
* Monster Soul - Hiro Mashima (#01 - #02)
* Naruto - Masashi Kishimoto (#01 - #72) 
* Nora - Kazunari Kakei (#01 - #09) 

Guias:
* Dragon Ball Forever - Akira Toriyama
* Naruto - Guía Oficial de Personajes #01 - Formación de Combate - Masashi Kishimoto
* Naruto - Guía Oficial de Personajes #02 - Libro de Batalla - Masashi Kishimoto

Series activas
* Ataque a los titanes -  Hajime Isayama (#01 - #21)
* Hunter X Hunter - Yoshihiro Togashi (#01 - #34)
* Death Note [Black Edition] - Tsugumi Ohba & Takeshi Obata (#01 - #03)

Series pausadas o canceladas (Por mi)
* Bakemono Luna Roja - Xian Nu Studio (#01)  
* Dragon Ball - Akira Toriyama (#01 - #02, #06 - #07)
* Nogami Neuro - Yusei Matsui (#04)  
* Mär - Nobuyuki Anzai (#01 - #03)
* La flor del sueño eterno - Yuana Kazumi (#02)